Make the step to go green

Subsidies op duurzame verlichting

Drie subsidies zijn van toepassing op onze verlichtingsproducten. Dit zijn EIA (Energie-investeringsaftrek, KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de subsidieregeling voor sportverenigingen en -stichtingen. EIA levert u gemiddeld 55,5% voordeel op. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15% van de investering.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2016

 1. LED Retrofit (LED buis met interne driver) wordt niet meer gesubsidieerd en lumen/watt verhouding is verhoogd
 2. Het is niet meer verplicht om lampvoeten te vervangen bij het ombouwen van armaturen naar LED.
 3. Percentage EIA is verlaagd van 58% naar 55,5%

Subsidie overzicht

Energie-investeringsaftrek (EIA) – voor het bedrijfsleven.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Meer informatie over EIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – voor het bedrijfsleven.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Meer informatie over KIA.

Subsidieregeling sportaccommodaties – voor sportaccommodaties.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties en aan te vragen sinds 2 januari 2017. Deze subsidie valt onder de Kaderwet Economische Zaken-subsidies. Deze subsidie is ingevoerd voor het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. Meer informatie over subsidieregeling sportaccommodaties.

Budget

Twee subsidies zijn niet ongelimiteerd. Wanneer het budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op onze website gecommuniceerd.

 1. Het budget voor EIA 2017 is € 166 miljoen.
 2. KIA heeft geen budgettaire begrenzing.
 3. Het budget voor de subsidieregeling sportaccommodaties 2017 is € 6 miljoen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Via de EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Dit kan oplopen tot 13,5% netto voordeel. U moet minimaal € 2500,- investeren om in aanmerking te komen voor EIA.

Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u EIA én KIA ontvangen.

Om in 2017 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeren in bedrijfsmiddelen voor u onderneming. In deze tabel vindt u de percentages voor deze investeringsaftrek. Dit kan oplopen tot 28% voordeel.

Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u KIA én EIA ontvangen.

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15% van de investering. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. U kunt geen subsidie aanvragen voor investeringen onder de € 3.000.

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA en KIA aanvragen voor de aanschaf- en voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. Zie hiervoor de Energielijst 2017.

Samenvatting EIA;

 1. LED armaturen (anders dan LED-TL buizen) moeten voldoen aan een specifiek lichtstroom van minimaal 100 Lumen per Watt en de powerfactor van deze LED armaturen moet minimaal 0,90 zijn. U kunt hier kijken op de site van de belastingdienst. De meldcode voor deze armaturen is 210506.
 2. LED Spots en LED Floodlights moeten voldoen aan een powerfactor van minimaal 0,90. U kunt hier kijken op de site van de belastingdienst. De meldcode voor deze armaturen is 210508.
 3. LED TL-buis in combinatie met een externe driver.  De specifieke lichtstroom van de LED-buis dient ten minste 120 Lumen per Watt te bedragen en de powerfactor van deze LED-buis moet minimaal 0,90 zijn. U kunt hier kijken op de site van de belastingdienst. De meldcode voor deze LED-buis is 210509.
 4. Totale overzicht EIA vereisten en voorbeelden hiervan kunt u hier vinden.

Voorbeelden wanneer EIA van toepassing is;

LED-verlichtingssysteem (210506)

De omschrijving van code 210506 is aangepast. Volgens deze code komen alleen LED-armaturen, anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking voor EIA. Het gaat hierbij om LED-armaturen waar de LED-chip of LED-module volledig geïntegreerd is in de armatuur.
Let op: Voor code 210506 is sprake van een aftopping. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom). Meldt u een investering voor LED-verlichting dan moet u het investeringsbedrag af te toppen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Voorbeelden (gefingeerd):

 1. U investeert in 100 LED-armaturen met een lichtstroom van 5.000 lumen en 42W (119 lm/W). De kosten bedragen voor u € 18.900,00. Het aantal lumen bedraagt: 100 armaturen x 5.000 lumen = 500.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (500.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 12.500,00.
 2. U schaft voor uw bedrijfshal 46 LED-armaturen aan van 12.520 lm en 98W (127lm/W). De investeringskosten bedragen voor u € 33.020,00. Het aantal lumen bedraagt: 46 armaturen x 12.520 lumen = 575.920 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (575.920 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 14.398,00.
 3. Voor uw kantoor schaft u 124 nieuwe LED-armaturen aan met een lichtstroom van 1.900 lm en een verbruik van 20W, ofwel 95 lm/W. De investeringskosten bedragen € 6.274,00. De lichtstroom van het armatuur voldoet niet aan de gestelde eisen (ten minste 100 lm/W). Om die reden komt de investering niet in aanmerking voor EIA.
 4. U investeert in 32 LED-paneelarmaturen met een lichtstroom van 3.600 lumen en 36W (100 lm/W). De kosten bedragen voor u € 4.519,00 (inclusief aansluiten en montage). Ook schaft u 48 LED-downlighters aan met een lichtstroom van 1.075 lumen en 15W (72 lm/W). De kosten bedragen voor u € 2.448,00. In totaal betaalt u dus € 6.967,00. De downlighters voldoen niet aan de gestelde eisen. Daarom komen alleen de paneelarmaturen in aanmerking: 32 x 3.600 lumen= 115.200 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (115.200 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 2.880,00.
 5. U investeert in 160 LED-spots met een lichtstroom van 2.700 lumen en 25W (108 lm/W) en een powerfactor van 0,85. De kosten bedragen voor u € 16.350,00. De investering komt niet voor EIA in aanmerking omdat de powerfactor lager is dan 0,90.
 6. Voor uw magazijn schaft u 90 LED-armaturen aan met een lichtstroom van 19.200 lumen en 150W (128 lm/W). U meldt het volledige investeringsbedrag van € 47.300. Het aantal lumen bedraagt: 90 armaturen x 19.200 lumen = 1.728.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (1.728.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 43.200. Het berekende bedrag is het bedrag dat u kunt melden voor EIA.
 7. U investeert in 42 LED-armaturen met een lichtstroom van 6.000 lumen en 50W (120 lm/W). De kosten bedragen voor u € 5.350 (inclusief aansluiten en montage). Op basis van de aftopping zou een bedrag voor EIA in aanmerking komen van: 42 x 6.000 lumen= 252.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (252.000 lumen/1.000 lumen) x € 25 = € 6.300,00. Omdat de daadwerkelijke investeringskosten € 5.350 bedragen, komt dit bedrag voor EIA in aanmerking.

LED-buis systeem (210509)

LED-buizen kunt u melden onder de code 210509 ‘LED-buis systeem’.
Alleen LED-buizen met een specifieke lichtstroom van ten minste 120 lm/W die zijn voorzien van een externe driver, komen voor EIA in aanmerking.
Het gaat om een systeem van een LED-buis gekoppeld aan een losse (externe) driver. De powerfactor van het systeem bedraagt ten minste 0,90.
Let op: Voor code 210509 is sprake van een aftopping. Deze bedraagt maximaal € 20 per LED-buis.

 1. Voorbeeld: Voor uw kantoor schaft u 125 nieuwe LED TL-buizen aan met een lichtstroom van 2.200 lm en een verbruik van 18W, ofwel 122 lm/W en ook 125 losse voedingen (LED driver). De investeringskosten bedragen € 2.500. Het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA bedraagt: 125 x € 20 = € 2.500. Het minimale bedrag dat u kunt melden, bedraagt € 2.500. Wanneer het berekende bedrag lager is dan €2.500 komt de investering niet in aanmerking.
 2. Voorbeeld: Stel u investeert in 200 LED-buizen met externe driver. Het bedrag dat u maximaal voor EIA mag melden is dan: € 20 * 200 = € 4.000. Als de investeringskosten lager uitvallen, bijvoorbeeld € 2.700 dan meldt u laatstgenoemd investeringsbedrag.

Een systeem van een nieuwe LED-buis met nieuwe externe voeding is de meest efficiënte methode wanneer het gaat om vervanging van fluorescentie buislampen (TL). Bij het zogenaamde retrofitten wordt vaak het bestaande voorschakelapparaat overbrugd en blijft het onnodig vermogen opnemen. Investeringen die alleen betrekking hebben op het uitwisselen van conventionele TL buizen door LED-buizen, het zogenaamde retrofitten, komen niet in aanmerking voor EIA. Bij deze manier van vervanging is geen sprake van LED-buizen met een externe driver.

Besparingssysteem voor verlichting (210502)

Een investering in bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie kan alleen nog onder code 210502 worden gemeld in plaats van code 210506 en/of 210509. Voor code 210502 is namelijk sprake van een aftopping van € 150 per sensor. U dient de investering in licht regelapparatuur daarom onder deze code te melden. In verband met het aftoppingsbedrag is het ook aantrekkelijker om investeringen in licht regelapparatuur apart te melden onder code 210502.

© Copyright - TI LED Lighting 2015